Pískovny ve Svinově


Písek se těžil ve Svinově v několika lokalitách. Informací je pomálu a pamětníci jejich provozu již nežijí. Těžil se například
v lese Hranečníku nebo v pískovně mezi ulicí Kuršovou a Stanislavského u ulice U Rourovny (za dnešním domem DPS).
Nejznámější jsou ale asi pískovny, které se nacházely nad dnešní ulicí Psohlavců. Nejpřesněji je zachycuje Státní mapa ČSR z roku 1951 (v době svého vzniku označována za tajný dokument). V pořadí od sokolovny se jednalo o Římanovu, Valdrovu a Wilczkovu pískovnu. Často se místo výrazu pískovna užívalo výrazu „skála“. Jejich aktivní využívání dle vzpomínek pamětníků odhadujeme na první polovinu 20. století. Minimálně u Valdrovy pískovny je známo, že vlastník zajišťoval i dopravu vytěženého písku („dědeček furmančil“). Pískovny bývaly hojně užívány pro zimní radovánky. Pamětníci vzpomínají na sáňkování a lyžování, za kterým chodili „do skály“. V druhé polovině 20. století již byly pískovny nefunkční. V Římanova a Valdrova pískovna byly postupně zaváženy. Ve Wilczkově pískovně byly vystavěny garáže. V Římanově pískovně byla v 80. létech krátce provozována bikrosová trať a dnes je v ní dokončován rodinný dům.
Daniel Žitník