Pouť ve Svinově


Dnes už asi nikdo (nebo opravdu jen ti nejstarší) nepamatuje, že na křižovatce ulic Polanecká a Bílovecká stávala větší kaple zasvěcená těmto dvěma světcům. Podle legendy žili rodní bratři Jan a Pavel ve 4. století v Konstantinopoli (dnešním Istanbulu). Pracovali jako úředníci ve službách dcery císaře Konstantina Velikého Konstancie. Když se stal panovníkem Julián Apostata, který se od křesťanství vrátil zpět k pohanství (proto apostata = odpadlík) a který totéž požadoval od těch, kteří pracovali v císařských službách, odmítli Jan a Pavel svou víru zapřít. Císař je proto nechal o letním slunovratu roku 362 v cirku popravit. Jejich svátek co by křesťanských mučedníků, se slaví 26. června. A právě tento termín (konec června), kdy bývají nenadále prudké změny počasí, pomohl později ke vzniku zbožné tradice o tom, že svatí Jan a Pavel jsou ochránci před špatným počasím a přímluvci za dobrou úrodu (což spolu ostatně úzce souvisí). Protože Svinov byl až do počátku 20. století výhradně zemědělskou obcí, bylo zřejmé, že tyto dva světce jako součást svého společenského a náboženského života potřebuje. Obyvatelé Svinova si na počátku 19. století postavili kapli, zasvětili ji sv. Janu a Pavlovi a od té doby pravidelně slaví svou historickou svinovskou pouť.
Jan Larisch, farář

Svinov, škola (dnes Bílovecká 1), kaple (dnes již nestojí), pohlednice datována 1942. Originál uložen v ZŠ Svinov