Národní házená ve Svinově


Házená je původní český sport. Její založení se spojuje s rokem 1905, kdy se objevily první varianty hry, ze kterých se postupně vyvinula hra o sedmi hráčích. Později došlo na rozdělení házené (handbalu) a národní házené.

Národní házená je dodnes amatérským sportem. Je založena na dobrovolné práci trenérů a funkcionářů. Byť to v současných poměrech zní zvláštně, národní házenkáři rozvíjejí tento sport na základě tradic, vztahu ke hře a kolektivu.

V počátcích se začali o tuto hru zajímat ve velké míře Sokolové. A nejinak tomu bylo i ve Svinově. Zde vzniklo sokolské hnutí v roce 1910. Podle historických pramenů se první oficiální utkání v házené uskutečnilo v roce 1922. Sportovní činnost se odehrávala v místech dnešního Úřadu městského obvodu Svinov. Členové toužili řadu let mít vlastní cvičiště a vlastní budovu. Získáním pozemku pod tzv. Římanovou cestou museli sice do prudkého svahu, přikoupením dílu od sousedící Církve československé husitské rozšířili celkovou plochu – a první přání bylo splněno.

Druhým úkolem bylo postavení vlastní sokolovny. Zde se projevilo ohromné nadšení, obětavost a nesmírné úsilí většiny členstva, ale i dalších občanů Svinova. 1.srpna 1927 se pod vedením stavitele Gajovského začalo s výkopem základů, 2.října byl slavnostně položen pamětní kámen do pilíře stavby. Celkově bylo brigádnicky odpracováno 25 tisíc hodin, nadšení pro stavbu se přeneslo i na nečleny Sokola. Společnou vůlí a vytrvalostí se podařilo téměř nemožné. 1.července 1928 byl objekt sokolovny i se cvičištěm slavnostně předán veřejnosti. Nová sokolovna sloužila nejen sportovním účelům, ale i kultuře a společenskému dění. Hrálo se zde divadlo, později kino, konaly se plesy a další akce.

Díky tomuto dobrému zázemí se na stále vyšší úroveň dostávala házená. Prvního vrcholu dosáhlo družstvo mužů Sokola Svinov v letech 1934-1937. Stalo se 4x v řadě Přeborníkem České obce sokolské. V roce 1938 bylo družstvo mužů třetí.

Po válce nastalo složité období hlavně se zajišťováním financí pro chod oddílu. Udržovala se však slušná mládežnická základna. Velice oblíbenými se staly prázdninové tábory v Žimrovicích. Na více než 15 let byly Žimrovice letní základnou k prohlubování fyzické přípravy, zvládání míčových her i vodních sportů. Výkonnostně dozrávali mladí hráči, kteří tvořili základ družstva, které řadu let reprezentovalo Svinov ve 2.lize mužů. Hráči dosahovali velmi dobrých výkonů. Cenná jsou např. opakovaná vítězství ve Velké ceně Prahy, v turnajích na severu Moravy i úspěchy mládeže v krajských soutěžích. Pro Svinov se staly pojmem večerní turnaje. Díky umělému osvětlení hřiště byly určitou zvláštností. Získaly si velmi záhy vysokou popularitu nejen mezi družstvy v širokém okolí Ostravy, ale i mezi diváky. Tradice vydržela téměř do devadesátých let 20. století. Od roku 2013 bylo na tradici večerních turnajů opět navázáno, a turnaje se zúčastňují staré gardy oddílů z blízkého okolí.

Dobrá práce s mládeží přinesla postupně i další úspěchy. V roce 1983 se dorostenci stali Mistry ČR, stejně tak mladší žáci v roce 1985. Velmi významný byl rok 1989, kdy družstvo mužů poprvé v historii oddílu postoupilo do 1.ligy. Můžeme to považovat za druhý vrchol úspěchů oddílu. Házenkářům se dařilo i v závěru tisíciletí. V roce 1997 zvítězili starší žáci i dorostenci v Poháru ČR, v roce 1998 obsadili mladší žáci třetí místo na Mistrovství ČR.

Velkou tragédií pro všechny sportovce bylo vyhoření sokolovny v prosinci 1998. Oddíl byl na pokraji existence. Ale opět se projevil dobrý duch svinovských házenkářů. Překonali problémy s provizorními šatnami a sociálním zařízením, stmelila se členská základna. Družstvo mužů se pevně zabydlelo v nejvyšší soutěži – 1.lize. Mládežnické kategorie se postupně rozrostly o dívčí družstva. Díky grantům z MŠMT a spolupráci s Městským obvodem Svinov a Městem Ostrava byl vybudován nový umělý povrch a hřiště s odpovídajícím oplocením. Ve Svinově se uskutečnilo celorepublikové prázdninové soustředění mládeže (2010), Mistrovství ČR mladších žaček (2011), Pohár ČR v kategorii starší žáků (2013), Pohár ČR v kategorii dorostenců (2016) a Pohár ČR v kategorii mladších žaček (2017). Dále se ve Svinově v letech 2017 a 2019 uskutečnil Superpohár ČR v kategorii dorostenců.

Období let 2009-2014 můžeme hodnotit jako třetí vrchol úspěšného působení národních házenkářů ve Svinově. Muži obsazovali přední místa v 1. lize. Bohužel v roce 2014 nebylo družstvo po dlouhé době úspěšné a sestoupilo do 2.ligy. V sezóně 2014/2015 bylo do 2.ligy žen přihlášeno družstvo žen. V mládežnických kategoriích bylo dosaženo také mnoha úspěchů. Největším úspěchem byl postup družstev na Mistrovství ČR, kde v roce 2010 starší žáci vybojovali 3. místo a o rok později skončily mladší žákyně na krásném 2.místě, a jen o skóre jim unikl titul mistra ČR.

Zatím posledním obdobím v historii svinovské národní házené je období od roku 2015 do současnosti. Družstva mužů i žen hrála v tomto období druhou nejvyšší soutěž – II. liga. Snažení zejména družstva mužů o postup do I. ligy nebylo dlouhou dobu úspěšné. Až v minulé soutěžní sezóně 2018/2019 se družstvu mužů podařilo vybojovat postup do I. ligy, což lze také považovat za velký úspěch svinovské národní házené. Mládežnické družstva se opět nenechala zahanbit. Za zmínku stojí rok 2019 kdy mladší žačky a dorostenci vybojovali shodně 1.místo na Poháru ČR.

Sokol Svinov prošel ve své dlouholeté historii různými změnami názvů. Tyto změny se odvíjely od nutnosti zajištění dostatečného množství financí pro chod oddílu a správu budovy sokolovny a stálým zájmem hrát národní házenou. Do roku 1949 to byl Sokol Svinov, od roku 1949 Sokol Slezské lihovary a později TJ Slavoj Svinov. Od 30.1.1967 se změnil název na TJ Lokomotiva Ostrava-Svinov a v roce 1983 na TJ Lokomotiva Ostrava. Snaha k zdůraznění příslušnosti v názvu byla úspěšná v roce 1994 vznikem Tělovýchovná jednota Svinov. Na historické tradice se podařilo navázat v roce 2000, kdy opět vznikla Tělocvičná jednota Sokol Svinov. V názvu se kruh uzavřel.

Za dlouhou dobu více jak devadesáti let prošly svinovskou házenou stovky hráčů a hráček. Z osobností, které se nejvíce podílely nebo podílejí na chodu oddílu vyzvedněme tyto: MUDr. Foltys, Gustav Jütner, Rudolf Matoušek, JUDr. Bohumil Dedek, Mgr. Aleš Matoušek a Ing. Zbyněk Planka.

Národní házené ve Svinově přejeme hodně úspěchů, dostatek sil na dobrovolnou práci trenérů a funkcionářů, plné hřiště mládeže i dospělých. A výsledky, které stejně jako dosud, vzorně reprezentují nejen oddíl, ale i městský obvod Svinov, a celou Ostravu.

Mgr. Aleš Matoušek

Ing. Zbyněk Planka