Svinovský fotbal do roku 1945


Dne 13. 8.1922 byla ustavující schůze v hostinci „U Váců“ (č.p. 187). Klub nesl název SK Slezák Svinov a jeho barvy byly modrá a bílá. Zakládajícími členy byli pánové Váca Oldřich, Bárta Jan, Kusák Josef, Matera Rudolf, Kudela Petr, Šerek František, Foltýn Antonín, Ruš Rudolf, Vařeka František, Grepl Rudolf, Grepl Josef, JUDr Foltys Milan, Vidlička, Černý, Štorfa. Prvním předsedou byl zvolen pan Vidlička.

První hřiště bylo vybudováno v prostoru dnešního římsko-katolického kostela. Druhé hřiště vzniklo později v blízkosti ulice Bří Sedláčků a konečně v roce 1932 po projednání s místní školou a ředitelstvím válcovny trub Mannesmann byl klubu pronajat pozemek pro stavbu třetího hřiště. Tak vzniklo škvárové hřiště v prostoru dnešního sportovního areálu.

V době vzniku měl klub jen fotbalové družstva dospělých a dorostu, která začínala soutěž od nejnižší třídy. Později byl založen oddíl základní tělesné výchovy. V této podobě klub existoval až do roku 1938.

Hráči SK Slezák Svinov do roku 1938 :

Kaplan A., Jutner Gust., Šerka Fr., Šerka O., Halama, Chorabík, Neuwirth Voj., Kudela P., Kovář, Pohludka, JUDr Foltýs Mil., Bučík, Kubalák V., Schrotter, Grepl Vil., Grepl Old., Grepl Jos., Jech Jindř. Posládek Leop., Vilk Jos., Birman Max., Kudela Ferd., Janák Jos., Strakoš Rud., Bajgár Old., Šustek, Jančík Fr., Kugler, Ziska, Kotara, Birtus Mil., Ruš Rud. Stoch K., Hampel Ferd., Hrabal Adolf, Duži Al., Langer Ad., Závada B.

V následující době okupace byl veškerý sportovní život zakázán a sportovní klub byl zrušen. Nebyly organizovány sportovní soutěže, ale kopaná se hrávala mimo Svinov. Přátelské a turnajové zápasy v okolních vesnicích Němci tolerovali. Po osvobození v roce 1945 se opět zásluhou bývalých členů oddílu obnovila činnost SK Slezák Svinov.

Ing. Miroslav Vojtas