Kříž u kostela Krista Krále

Kříž u kostela

(postaven r. 1888, umístěn u kostela r. 1931, renovován r. 2021?)

V tomto roce si připomínáme jedno malé výročí. Týká se kříže, který stojí na svinovském náměstí u kostela Krista Krále. Ten je – když ne nejstarší, tak velmi starou – připomínkou naší svinovské minulosti.

Původně stál tento kamenný kříž u silnice mezi stromy v blízkosti železniční trati v osadě Dubí u „mlýna Hrnčířového“ (později „Strnadového“). Byl pořízen, jak dosvědčuje původní nápis na jeho zadní straně – Errichtet von der Familie Hirnczirs 1888 [česky: Zřízen rodinou Hrnčířovou 1888] – členy toho rodu z dnes už neznámého důvodu. Víme jen to, že rodina Hrnčířových byla velmi zbožná a že dva její členové Antonín Hrnčíř (1771 – 1804) a František Hrnčíř (1783 – 1831) se stali katolickými kněžími.

Kříž stál na svém místě v Dubí až do roku 1931. Tehdy byl přemístěn, pravděpodobně v souvislosti se vznikem samostatné Římskokatolické farnosti ve Svinově na dnešní místo u kostela Krista Krále, postaveného o dva roky dříve. Při této příležitosti byl s největší pravděpodobností změněn nápis na čelní straně podstavce kříže jak po stránce jazykové (místo latinsky nebo německy byl vybraný biblický verš napsán česky) a také obsahové (viz níže) tak, aby přesněji odpovídal soudobým náboženským akcentům v našem případě zasvěcení kostela. Kříž byl znovu požehnán 11. ledna 1932 P. Rudolfem Schikorou na závěr prvních lidových misií ve farnosti.

Kříž je zhotoven ze slezského mramoru, jeho celková výška je 490 cm. Na kříži je umístěn kovový korpus (tj. plastika těla ukřižovaného Ježíše Krista) a kovový nápis INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum = Ježíš Nazaretský král židovský). Na čelní straně podstavce kříže je vytesán biblický citát: Já jsem cesta, pravda i život. (J 16,6), na nástavci nápis: Kristus žije, Kristus kraluje, Kristus vítězí.

Při osvobozování Svinova v dubnu 1945 byly poškozeny kostel i kříž. Opravy kříže betonovými záplatami byly částečné a provizorní (a jako každé provizorium vydržely hodně dlouho). V roce 2009 byly díky anonymnímu dárci obnoveny už téměř neviditelné nápisy na obou stranách kříže a jednotlivá písmena nově pozlacena.

Letos se sešly naprosto neplánovaně dvě skutečnosti. Kvůli opravě poškozených kamenných prvků kazatelny v interiéru kostela navštívil náš kostel Dr. Radim Prokop ze specializované firmy StoneGlobal z Třebovic, která se zabývá renovací kamene. Mimo jiné si prohlédl i kříž u kostela a doporučil vzhledem k celkové opotřebovanosti provést jeho důkladnou opravu. Kromě rozpočtu na opravu interiérových prvků v kostele zpracoval pro nás také finanční rozvahu na kompletní renovaci kříže. Ta obnáší částku 135 000 Kč.

Druhou skutečností pak je výše zmíněné letošní výročí osmdesáti let, uplynuvších od přestěhování kříže na jeho dnešní místo u kostela. To se stalo pro mne výzvou napsat tuto připomínku jak pro širokou svinovskou veřejnost, tak pro příslušné obecní orgány, že bychom se mohli pokusit společně něco udělat pro to, aby se ve Svinově kousek jeho historie znovu ukázal v plné kráse.

Jan Larisch, farář